Pistoia 3

  • Tonini Ilaria – Capo Gruppo

  • Gori Giacomo  – Capo Gruppo

  • Don Luciano Tempesti

 

 627 total views

Buona Strada